umowa darowizny

Kilka słów o umowie darowizny

Umowa darowizny uregulowana została w artykułach  888 – 902 kodeksu cywilnego.  To nic innego, jak zupełnie nieodpłatne podarowanie drugiej osobie części swojego majątku lub dowolnej sumy pieniędzy. Celem ma być oczywiście wzbogacenie osoby obdarowywanej. Co ciekawe, przedmiotem darowizny może być zupełnie dowolny dowolny przedmiot. Mowa tu zarówno o prawach majątkowych, jak i niemajątkowych. Możemy podarować np. obraz, rzeźbę, samochód, a nawet plik pieniędzy.

Z jakich elementów składa się z następujących elementów:

 • miejsca i daty przygotowania umowy,
 • dane darczyńcy oraz osoby obdarowanej,
 • oznaczenie przedmiotu darowizny,
 • oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny,
 • określenie daty wykonania darowizny,
 • wyznaczenie strony, która odpowiedzialna będzie za uregulowanie kosztów zawarcia umowy,
 • postanowienie końcowe,
 • podpis.

Umowa darowizny a grupy podatkowe

Nie sposób nie wspomnieć również o istnieniu poszczególnych grup osób podatkowych, a także przydzielonymi im kwotami wolnymi od podatku. W przypadku np. małżonków, rodzeństwa, ojczyma, macochy, teściów kwotą wolną od podatku jest 9637 złotych. W przypadku dzieci rodzeństwa, rodziców rodzeństwa czy małżonków rodzeństwa kwota wolna od podatku wynosi 7276 złotych. Inne osoby –  7276 złotych.

Obdarowywany swoją wolę dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia darowizny może wyrazić w zupełnie dowolny sposób. Zwykle odbywa się to więc w formie ustnej lub pisemnej, ale dopuszczalne jest również:

 • pisemnej z poświadczoną urzędowo datą,
 • aktu notarialnego,
 • pisemnej z notarialnie lub urzędowo poświadczonymi podpisami,
 • dokumentowej.

Mieszkańcy Katowic i Śląska fachową pomoc dotyczącą szczegółowych przyjęcia darowizny mogą otrzymać w Kancelarii Notarialnej Alicji Świergot. Umowa darowizny na wypadek śmierci jest to forma umowy, która zawiera postanowienie, że jej skutki wdrażane będą w życie dopiero w chwili śmierci darczyńcy. Co więcej, umowa to dotyczy konkretnych przedmiotów, rzeczy lub praw.